ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ειδικότητα: Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΣΥΛΛΑ 17
Τηλέφωνο: 2661022444