ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΓ.ΓΕΩΡΓ.ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2662052900