ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ειδικότητα: Χειρουργός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΕΘΝ.ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ-ΕΝΑΝΤΙ ΕΛΤΑ
Τηλέφωνο: 2661081300