ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος - Ογκολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ 5
Τηλέφωνο: 2661021034